SWAARVOERTUIG DRYWER

 

Môreson Grondverskuiwers beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n Swaarvoertuig Drywer.

 

Die pos vereistes is as volg:

 • Minimum kwalifikasie verlang: Graad 10.
 • Ondervinding: 5 jaar toepaslike ondervinding. Spesifieke ervaring van die vervoer van swaar grondverskuiwings masjiene sal ‘n voordeel wees.
 • Baie goeie begrip van verkeers reëls, veral met betrekking tot die vervoer van abnormale vragte.
 • ‘n Geldge EC1 bestuurders lisensie en Publieke Bestuurs Permit (“PDP”) is ‘n vereiste.
 • Kandidate moet geen uitstaande verkeers oortredinge en geen vorige opskorting van hul lisensies of “PDP” op rekord hê nie.
 • Kandidate moet fisies gesond wees en ‘n mediese fiksheid evaluasie slaag om in aanmerking geneem te word.
 • Na-ure werk, ingesluit Saterdae en publieke vakansiedae is ‘n vereiste.
 • Voorkeur sal gegee word aan kandidate wat in Robertson woonagtig is.

Daar word verwag dat die suksesvolle kandidaat die volgende pos funksies sal kan uitvoer

 • Veilige en effektiewe laai en skuif van grondverskuiwing masjiene en ander vrag binne aanvaarbare tydsbestek.
 • Beheer uitoefen oor die konfooi en personeel wat die masjien skuif behartig.
 • Daaglikse administratiewe funksies wat verband hou met die gebruik van die voertuig en skuif van masjiene.
 • Daaglikse nagaan van voertuig en rapportering van foute of probleme op die voertuig.
 • Daagliks skoonmaak van en roetine onderhoud op die voertuig.

Persoonlikheids voorkeure

 • Kandidate wat energiek & self gemotiveerd is en bereid is om harde fisiese werk te doen sal oorweeg word.
 • Kandidate moet oor die vermoë en persoonlikheid beskik wat hul toelaat om opdragte nougeset uit te voer, doelgerig en akkuraat te werk, goed binne spanverband te werk en leiding oor klein spanne mense te neem. Hul moet oor goeie luister en kommunikasie vaardighede beskik en goeie menseverhoudinge kan handhaaf.
 • Die suksesvolle kandidaat sal trots hê in die netheid en goeie onderhoud van sy voertuig.

Indien u aan die bovermelde vereistes voldoen, is u welkom om ‘n volledige CV te stuur aan hr@moresongrond.co.za. of na Môreson Grondverskuiwers, H/V Kerk en Industriastraat, Robertson. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 24 Mei 2024.

Korrespondensie sal slegs gevoer word met kandidate wat die kortlys haal.

afAfrikaans