VAKANTE POSTE – ROBERTSON

Môreson Grondverskuiwers, ‘n toonaangewende grondverskuiwingsmaatskappy in Robertson het die volgende poste beskikbaar:

Grondverskuiwing Diesel Werktuigkundige

Die ideale kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

➢ 5 tot 8 Jaar toepaslike ondervinding (na aflegging van ‘n vaktoets) as Grondverskuiwing Diesel Werktuigkundige op grondverskuiwingsmasjiene.

➢ Kandidate moet oor die vermoë beskik om fout-diagnose & analise en onderhoud op grondverskuiwingsmasjiene te kan doen volgens industrie-standaarde.

➢ Spesialis kennis van Komatsu en ander grondverskuiwing masjiene en produkreekse sal voordelig wees.

➢ ‘n Geldige Kode C1 (Kode 10) bestuurslisensie met “PDP”.

Kandidate wat aansoek en ook aan die volgende vereistes voldoen, sal voorkeur geniet:

  • Oor ‘n goeie diensrekord beskik en kontakbare verwysings vermeld.
  • Moet betroubaar, energiek en hardwerkend van karakter wees en goeie menseverhoudinge kan handhaaf.
  • Moet bereid wees om oortyd, Saterdae en vakansiedae te werk.

Indien u aan die bovermelde vereistes voldoen, is u welkom om ‘n volledige CV te stuur aan hr@moresongrond.co.za of aan die Menslike Hulpbron Bestuurder Môreson Grondverskuiwers H/v Kerk en Industriastraat, Robertson 6705.

Sluitingsdatum vir aansoeke is 14 Maart 2023

____________________________________________________________________________________________________

Vakleerling Grondverskuiwing Diesel Werktuigkundige

Die ideale kandidaat moet verkieslik aan die volgende vereistes voldoen:

➢ Toepaslike N2 kwalifikasie.

➢ Bewese meganiese aanleg en passie vir die beroepsrigting.

➢ ‘n Geldige Kode C1 (Kode 10) bestuurslisensie met “PDP”.

Kandidate wat aansoek doen vir bogenoemde en aan die volgende vereistes voldoen, salvoorkeur geniet:

  • Moet kontakbare verwysings vermeld.
  • Moet betroubaar, energiek en hardwerkend van karakter wees en goeie menseverhoudinge kan handhaaf.
  • Moet bereid wees om oortyd, Saterdae en vakansiedae te werk.

Indien u aan die bovermelde vereistes voldoen, is u welkom om ‘n volledige CV te stuur aan hr@moresongrond.co.za of aan die Menslike Hulpbron Bestuurder Môreson Grondverskuiwers H/v Kerk en Industriastraat, Robertson 6705.

Sluitingsdatum vir aansoeke is 14 Maart 2023

en_USEnglish