Ons Span

Direkteure

Enterpreneurs Alwyn Visser en Johan du Preez lei die maatskappy al vir baie jare onder die leuse: “Net die beste vir ons kliënte.”

Junior Direkteure

Twee manne uit die volgende generasie het hulle pas by die maatskappy aangesluit :

Werner Honing

Werner, ‘n meganiese ingenieur, sal hom toespits op die aanwending van nuwe tegnologie en ontwikkeling van nuwe implemente om die maatskappy in staat te stel om sy hoë standaarde vir grondvoorbereiding te handhaaf.

Christiaan Visser

Christiaan, ‘n siviele ingenieur, se passie lê by die voortsetting van die maatskappy se jarelange bekendheid as dambouers van keuse om die landbou in staat te stel om die skaars kommoditeit van water maksimaal te benut.

Areabestuurders

Hierdie bekwame en toegewyde bestuurders is ons direkte skakel met landbouprodusente en sal toesien dat die regte toerusting produktief aangewend word om die beste resultate te lewer:

  • Stefan Nesenberend & Marshall Africa: Robertson & Worcester
  • Boetie Kossatz: Ashton, Bonnievale, Bredasdorp, Swellendam & Mosselbaai
  • Hannes Pieters: Villiersdorp, Stanford, Paarl, Ceres & Koue Bokkeveld
  • Christo Kossatz: Monatgu, Barrydale, Touwsrivier & Laingsburg

Damkonstruksie Terreinbestuurders

Gawie Venter, Cobus Henning, Tinus Prinsloo

Die terreinbestuurders is verantwoordelik vir die operasionele bestuur van die konstruksie van gronddamme op terrein.

Algemene Bestuur

Finansiële Bestuurder: Roxanne Pretorius CTFAlcba(SA)

Roxanne is verantwoordelik vir ons finansies asook die debiteure.

Vlootinstandhoudingsbestuurder: Johan Lesch

Johan is verantwoordelik vir die onderhoud van ons vloottoerusting asook onderdele voorraadvlakke. Hy bestuur ‘n volledige werkswinkel beman deur gekwalifiseerde en toegewyde werktuigkundiges wat hulle toespits op die instandhouding van ons toerusting en ondersteuningsvoertuie.

Menslike Hulpbronne Bestuurder: Hennie Jordaan (BA Hon. HR)

Môreson se mense is sy grootste bate. Hennie hanteer werwing, opleiding, sosio-ekonomiese sake en almal se pakette.

Logistieke Bestuurder: Bennie Koch

Bennie is verantwoordelik vir die logistieke bestuur van die maatskappy se totale vloot ondersteunings voertuie en vervoer van abnormale vragte.

Produksie Bestuurder: Harold Volschenk

Harold is verantwoordelik vir die produksie-afdeling, bestaande uit die swys- en pas-en-draaiafdeling. Verder is hy betrokke by die ontwikkeling en bestuur van nuwe grondvoorbereidingsimplemente.

Salaris Afdeling: Tarryn Boshoff

Tarryn hanteer ons salaris afdeling en is verantwoordelik vir alle aangeleenthede m.b.t. tot laasgenoemde.

Administratief & Persoonlike Assistent: Tanya Lucas

Tanya hanteer alle algemene administratiewe en organisatoriese funksies, navrae, bemarkingsverwante kwessies asook tenderverwante sake.

Werkswinkelaankoper: Wimpie Payne

Wimpie hanteer die aankope van werkswinkelitems wat nie in voorraad aangehou word nie, asook algemene administrasie van die werkswinkel.

Voorraad Kontroleurder: Rodney Visasie

Rodney hanteer die plasing van bestellings vir aankope van onderdele en verwante items en is ook verantwoordelik vir die uitreiking van sodanige onderdele.

Operateurs

Môreson het ongeveer 70 gemotiveerde en ervare operateurs wat tweejaarliks blootgestel word aan her-opleiding deur professionele opleidingsmaatskappye.